Контакт и донатори


П О С А Д А

Задатак

Задатак Посаде Књижевне Авантуре је да заживи, опстане и што дуже траје упркос свему .

Циљ

Циљ Посаде Књижевне Авантуре је да испуни задатак .


Начела

Посада се руководи са два основна начела која гласе :

1. Све поседује мањкавости

2. Све се може побољшати


Свака помоћ би умањила мањкавости и истовремено омогућила да се друго начело брже и квалитетније изрази.


Језик је жив онолико колико се на њему ствара и креативно умире.

У тој феникс борби нема краја као уосталом ни самом језику.

 

контакт :

lakorosa@yahoo.com

neshar5@yubc.netCopyright © 1996-2005 Посада ВеБ