Д А Р О В И

mc


Милош Црњански

 

 

andf


 

nb

Николај Берђајев

 

 

cv 

 

 

Апотеоза

Господо, једну пијану чашу Банату.

Пуна жучи, отроване крви, и смеха, румен њена руменија ми је од причешћа, а рука ми дрхти више, него да дижем путир. Поноћ је, пустите ме да наздравим и ја.

Проспем ли вино, по белом вашем свечаном чаршаву, остаће на њему румен винограда. Проспем ли вино замирисаће бео чаршав, као снег по житу невидљивом, али никлом, и озеленелом. Господо, наздравили сте сваком, још једну пијану чашу мом Банату. Пијем у здравље друга мог, шустеру Проки Натураловом, генералштабном каплару, славне армаде бечког ћесара, којег су стрељали 916, новембра првог.==>

 

Латински текстови


==>

 

Макар Сумњало

У редовима  трудбеничких маса живела су и два члана државе :
нормални сељак Макар Ганушкин и истакнутији - друг Лав Чумовој,
који је био најпаметнији у селу па је, захваљујући памети, руководио
кретањем народа напред, право у опште благостање..==>

 О демократији


Демократија се јавља кад се распада органско јединство народне воље, кад се друштво атомизира, кад гину народна веровања која су сједињавала народ у једну целину. Идеологија која признаје врховност и апсолутизам народне воље, јавља се кад народне воље већ нема. Демократија је идеологија критичке, а не органске епохе у животу човечијих друштава.
==>

 

 


 

посада причепоезијаизбор преводи линковиконтакт и донатори<====>