POSADA KNJIŽEVNA AVANTURA 06               rb

gf
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

POSADA KNJIŽEVNA posada

AVANTURA 06

е - list za književnost umetnost i druženje

SŠ

Slobodan Škerović

Himera  ili Borg

 
(izbor)

 I akutni i hronični odnos društva prema umetnosti uvek se
izražava kao upotrebna vrednost umetničkog dela, to jest, meri
se univerzalnim društvenim posrednikom — novcem (ali ne treba
zanemariti ni duhovni pandan novcu — ideološku podobnost).
Novac je dakle sredstvo kojim se izražava „vrednost“ umetničkog
dela za društvo, ali ne i istinska vrednost umetnickog dela. ........==>

Uvod u UFOlogiju
Svetislav Filipović-FILIP

Filip

Ufologija označava disciplinu koja se bavi proučavanjem i istraživanjem fenomena UFO/NLO (Unidentified flying objects / Neidentificirani leteći objekti). Radi se o fenomenima koji se mogu opaziti u svemiru, unutar atmosfere naše planete, neposredno iznad ili na površini Zemlje, te na površini vode i ispod vode. Osnovna odlika tih fenomena je da ih u trenutku motrenja posmatrač ne može objasniti i staviti u klasifikacije onoga što je poznato u komparaciji sa njegovim ličnim i opštim iskustvom, iako možda u nastavku sam uzrok pojave ili objekta može biti objašnjen......  ==>

Iz knjige 365 MOLITVI ZA PORODICU (prikupila i uredila Dajana Lou)
Prevod: Nataša Tučev

N.T.

HINDU

Da svi na ovom svetu budu srećni.
Da svi budu zdravi, da žive lagodno i da ih nikad ne snadje beda.
Da kiša pada kad joj je vreme.
Da usevi izdašno rode, i da u zemlji nikad ne bude rata.

*
POZDRAV SVITANJU

Poslušaj ovaj pozdrav svitanju,
Raduj se ovom danu jer on je život, sâm život života,
U njegovom kratkom trajanju kriju se sve istine i sva stvarnost našeg postojanja.
Blagoslov rasta, raskoš lepote,
Jer jučerašnji dan je samo san, a sutrašnji je tek vizija,
Ali dobro proživljen današnji dan pretvoriće svaku jučerašnjicu u san o sreći i svaku sutrašnjicu u viziju nade.
Raduj se zato ovome danu.
To je pozdrav svitanju... ==>

Dada  i  Nene
Saša Pešić

  SP                                    


Nestale su, dve prvorođene note ljubavi iz Mlečnih harmonija. Oni, kao ključ sam po sebi nemaju serijski broj, a u takvim slučajevima i konekcioni generator lokacije je nemoćan. Ravnoteža se polako krunila. Prostor se primetno zakrivio, ka pogrešnom kraju vremena.

                     
                         4995  Sabor Krunskih unija a  5  vanredni


Minijature iz trećeg kruga dimenzionalnih odstupanja, ljubitelje solarnih sambi, koji su prvi objavili  vanredno stanje, kroz sistem međugalaktičog glasovoda, potpuno je paralizovala erupcija straha. Dramatično su im podrhtavali repovi... ==>

( THE THOMAS CROWN AFFAIR )
A F E R A    T O M A S    K R A U N
autor priloga : Milan Stojanović

1968 – U S A – 102 minuta
žanr: krimić, drama, triler, romansa,
režiser  : NORMAN DžUISON
scenario:  Alan R. Trustman
direktor fotografije: Haskel Veksler
priprema : Hal Ešbi, Ralf E. Vinters,Bajron ''Baz'' Brant
muzika : Mišel Legran
produkcija : Norman Džuison za ''Ujedinjene umetnike'',
                      Miriš,Simkoe, Solar
uloge : STIV MEKVIN /Tomas Kraun/, FEJ DANAVEJ
            /Viki Anderson/, POL BURK /Edi Maloun/,
            DžEK VESTON /Irvin Viver/, JAPET KOTO /Karl/
            EDISON PAUVEL /Ejb/
nominacije za nagradu Akademnije (1969): najbolja muzika, orginalni filmski rez (koji nije muzički), Mišel Legran.
nagrade Akademije: najbolja muzika, orginalna pesma: Mišel Legran (muzika), Alan Bergman (tekstovi) i Merlin Bergman (tekstovi)
    
''WHAT A FUNNU, DIRTU LITTLE MIND.''

(''KAKVA ZABAVNA, PRLjAVA MALA MISAO'' ==>

                                     ***

Postajemo starci otečenog čela
lica su nam bleda, srca uvela
brige su jedino blago i nestašna krošnja
zar je ovo telo - zar je ovo telo - jedina nošnja?


==>

Krstovodna odstupnica
Jovica Begić Omoljski

Zaspao sam horizontalno. Poređao sam strah na police. Svaka knjiga, jedna pobeda nad strahom. Police su brzo bile popunjene. Tada mi je neko opalio šamar. Horizontalan šamar. Nisam se uplašio. Dojurio sam do police i uzeo knjigu. Nisam je ni otvorio kada je usledio udarac u stomak. Ponovo do police i nova knjiga. Čitam napokon i niko me ne udara. Pomislih šta mi vredi što znam da čitam knjige kada me stalno biju. Mir nije trajao dugo. Udarci su počeli da pljušte svuda. Počeo sam da zapomažem i kukam. Usporili su zbog umora. Pretvarao sam se u bezobličnu krvavu puzavicu. Put do police sada je krajnje neizvestan. Gazili su mi prste i šutirali u bok. Nedokučivim delom sebe nasmejao sam se i to ih je razjarilo. Moja misao da je sjajna činjenica što nisam pijanista i neka mi onda slobodno gaze prste i  šake bila je moja poslednja hrabrost. Tada je ušla nova sveža ekipa batinaša. Tako su tukli da nisam stigao ni da mislim. Jedan od njih u silnom zanosu zakačio je policu i ona se zanjihala i pala. Knjige su spasonosno pale na mene. Udarci su izgubili oštrinu. Nekako, knjige su mi postale grudobran. Ispred mene se otvori knjiga sa slikom krsta. Pružio sam ruku da uzmem knjigu utehe i nade kad me gruba cipela ščepa. Više me nije gazila već vrhom svoje oštrine pribijala za podlogu. Propadao sam i više me nigde nije bilo. 

==>

Novi izbor  7
 1. GARGANTUA I PANTAGRUEL- FRANSOIS RABELAIS
2. LEVA RUKA TAME - URSULA K. LE GUIN
3. HELIKONIJA - BRIAN ALLDIS

4. REKASVET - PHILIP JOSE FARMER
5. PETO EVANDJELJE - MARIO POMILIO
6. HACER TIEMPO - MARKO RISTIC
7. LUMBUR - GUNTER GRASS

==>

Poruka

Trajemo. Izmedju ponora dve beskonačnosti.
Punktualna jedinka lako usvaja aritmetiku neljudskosti. Psihologija masovnog pritiska na mase poradja disciplinovano ludilo i netrpeljivost "no limit".  Pobuna se seli u mit i jeftinu dramu.  Jedina realnost je nepostojeći neprijatelj .....

J.B.O.


P R I Č E | D A R O V I | P O E Z I J A | I Z B O R | P R E V O D I | L I N K OV I |

pomoc

Copyright © 1996-2005 Посада Веб