ПУТОПИСИ


vozic

ПРИЧЕ

ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ПРЕВОДИ

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА


posada          sv. roman

          Манастир Свети Роман 

                                                       
       Јордан Бегић 

Манастир Свети Роман налази се двадесетак километара удаљен од Крушевца. Спада у најстарије манастире у Србији. Најближе веће насеље је село Ђунис. До 2012. године манастир је био женски а након тога по благослову владике Нишког господина Јована поново постаје мушки манастир.

polozaj manastira

***
Манастир је окружен шумом. Градски човек је овде збуњен лепотом и миром. Тишина постаје савезник. Није случајно што је овде нашао вечни мир, гроф Николај Рајевски, руски племић и добровољац за ослобођење Србије који је погинуо у Горњем Адровцу.

                     sv roman suma
 
Одлазим и мислим на живог јунака кога је осликао Толстој у роману Ана Карењина.
Координате времена нас опомињу да смо сви само путници.


                                          n rajevski spomen
                       Анти Путопис - Пртина
                                      
јоv
Узели су од њега све што су хтели.

Остао је дупло усамљен. У земљи напуштене среће и упишане наде прави пријатељи могу да буду искључиво лудаци.
Путовање са лудацима нема одредиште.

Таленат за скупљање лудака открио је ненамерно без икакве жеље да се то догоди. То је касније постао хоби, затим страст и на крају визија. Истине ради лудаци су се појављивали намагнетисани и радосни за дружење. Било их је свуда, само су навирали. Искрено био је затечен и збуњен таквом ситуацијом.

Било је и оних који су на силу хтели да полуде. Они су отежавали иовако тешку ситуацију. Њима није могао да верује. На њих је гледао подозриво испуњен дубоком сумњом.

Неко је тог дана решио да баца бомбе. Рушили су град. Седео је са својим лудацима на пољани и јео кобасице. Падaле су бомбе, мрачило се небо из земље су побегле боје и она је остала сува и црна. Један лудак накострешен и црн тражио је још лука.

Ставио је у његов тањир кобасицу и прстом показао да ћути док падају бомбе.

- Не прича се док падају бомбе, него се једе и ћути.

Други лудак је тражио пиво.

Њему је дао дигитрон и он је почео да рачуна. Више није ништа тражио.
Авиони се разлетели, бомбе грувају. Гледа своје лудаке на пољани, мило му је што једу кобасице и скромно ћуте. Нека само једу и јачају. Кад дође час биће непобедиви.

Сите лудаке још нико није победио.

li prt
| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р | П Р Е В О Д И | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF | п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а | п о с а д а  архива
|

<== ==>
cp