ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada


    Petar L

         Пётр Лещенко

   Уйди
   Слова: неизвестен
    Музыка: неизвестен
    Исп.: Петр Лещенко


Уйди Одлази
В заброшенном саду,
В тени,
Порой вечерней на скамье
Клялась кому-то ты в любви,
Забыв совсем и обо мне.
К чему вся эта ложь,
Скажи
Душой неверною своей?
Осталось лишь тебе уйти,
Забыть как можно поскорей.
Уйди
И меня позабудь.
Не волнуй мою грудь,
Заклинаю тебя.
Уйди,
Не хочу я тебя.
Пусть уйдёт навсегда
И с тобою весна.
Жить осталось мне так
Совсем немного.
И не поймёшь ты стон
Души больного.
Уйди,
Не хочу я тебя.
Пусть уйдёт навсегда
И с тобою весна.

......................

Уйди,
Не хочу я тебя.
Пусть уйдёт навсегда
И с тобою весна.
У напуштеној башти,
У сени
Понекад увече на клупи
Заклињеш се у љубав
А заборављаш на мене.
Зашто лажеш,
Реци
Својој неверној души ?
Преостаје само да побегнеш
И брзо заборавиш.
Одлази
И заборави ме.
Не брини за
Срце моје.
Одлази,
Не желим те.
Нестани заувек
И понеси пролеће.
Остави ме тако
и живота је сасвим мало.
Ти никад нећеш спознати
Болну душу.
Одлази,
Не желим те.
Нестани заувек
И понеси пролеће.
......................

Одлази,
Не желим те.
Нестани заувек
И понеси пролеће.

petar l


обрада: Посада JA                             

Извођач: Jefferson Airplane
Албум: 
Jefferson Airplane Takes Off (1966)
Песма:
Tobacco road

Tobacco road
Дувански Пут
I was born in a bunk
Mother died and my daddy got drunk
Left me here to die or grow
In the middle of Tobacco Road

Grew up in a dusty shack
And all I had was a-hangin' on my back
Only you know how I loathe
This place called Tobacco Road

But it's home
The only life I've ever known
Only you know how I loathe
Tobacco Road

I'm gonna leave and get a job
With the help and the grace from above
Save some money, get rich I know
Bring it back to Tobacco Road

Bring dynamite and a crane
Blow you up, start all over again
Build a town be proud to show
Give the name Tobacco Road

'Cause it's home
The only life I've ever known
Oh, I despise and disapprove you
But I love ya 'cause it's home
Рођен сам у пртљажнику,
Мама је умрла а тата се напио
Оставио ме овде, да умрем или одрастем
Сред Дуванског Пута.
 
Одрастајући у запуштеној колиби,
Све што сам имао спадало је с леђа.
Само ти знаш колико презирем
Ово место звано Дувански Пут.
 
Али то је дом,
Једини живот за који знам.
Само ти знаш колико презирем
Дувански Пут.
 
Морам отићи, пронаћи посао
Уз помоћ милости одозго
Сачувати нешто новца, постати богат и знати
Вратити се на Дувански Пут.
 
Донећу динамит и кран,
Разнећу, почети све испочетка.
Саградићу град, и поносно показати
Даћу му име Дувански Пут.

Али то је дом,
Једини живот за који знам
Ох, ја презирем, не одобравам
Али волим га, зато што је дом
jeff
обрада: Јордан Бегић

jeff_airplane
 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>