ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada


    lao-tse

                                      Лао Це

   Тао Те Ђинг - Књига смисла и живота
 
Two Два
Under heaven all can see beauty as beauty only because there is ugliness.
All can know good as good only because there is evil.

Therefore having and not having arise together.
Difficult and easy complement each other.
Long and short contrast each other:
High and low rest upon each other;
Voice and sound harmonize each other;
Front and back follow one another.

Therefore the sage goes about doing nothing, teaching no-talking.
The ten thousand things rise and fall without cease,
Creating, yet not.
Working, yet not taking credit.
Work is done, then forgotten.
Therefore it lasts forever.
......................

Нека се и сав свет усхити лепотом лепог
ружноћу ружног умањити неће.
Све и да се читав свет окрене добром
рђавом неће сагледати краја.
Јер, постојање и непостојање рађају једно друго.
Тешко се и лагано употпуњује.
Дугачко и кратко обликују једно друго,
Високо и дубоко смењују се.
Пре и после се надовезују.

Такав је и Узвишени Човек.
Он је делотворан а не дела.
Он подучава а не прича.
Он се не опире
свим бићима у настајању.
Он ствара а ипак не намиче.
Он дела а не везује се.
Када је дело окончано
више се њиме не бави.
Баш зато
остаје увек у центру збивања.
......................

обрада: Посада john denver                             

Извођач: JOHN DENVER
Албум: 
Poems, Prayers And Promises (1971)
Песма:
"Take Me Home, Country Roads"

Take Me Home, Country Roads
Води ме кући, сеоским путем
Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, growing like a breeze
 
Country roads, take me home to the place I belong
West Virginia, Mountain Mama
Take me home, country roads
 
All my memories gather 'round her
Miner's lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye
 
Country roads, take me home to the place I belong
West Virginia, Mountain Mama
Take me home, country roads
 
I hear her voice, in the mornin' hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
And drivin' down the road, I get a feelin'
That I should have been home yesterday, yesterday
 
Country roads, take me home to the place I belong
West Virginia, Mountain Mama
Take me home, country roads
 
Country roads, take me home to the place I belong
West Virginia, Mountain Mama
Take me home, country roads
Take me home, (down) country roads
Take me home, (down) country roads

Ближе небу, Западне Вирџиније, Планинском Плавом Гребену, Шендон води,

Живот је овде стар, старији од дрвећа, млађи од планина, расте ветром

Сеоски путе, води ме кући, тамо где припадам,
Западна Вирџинијо, мајкo планина, води ме кући сеоским путем.

Моја сећања круже око ње, рударове даме, стране плавој води

Мрачна и прашњава, насликана на небу, магловити укус месечевог сјаја,
суза у мом оку.

Сеоски путе, води ме кући, тамо где припадам,
Западна Вирџинијо, мајкo планина, води ме кући сеоским путем.

Чујем њен глас у зору, зове ме , радио ме подсећа на далеки дом.
Возећи путем, имам осећај  да сам јуче требао бити кући , јуче

Сеоски путе, води ме кући, тамо где припадам,
Западна Вирџинијо, мајкo планина, води ме кући сеоским путем.

Сеоски путе, води ме кући, тамо где припадам,
Западна Вирџинијо, мајкo планина, води ме кући сеоским путем.

Води ме кући сада, сеоским путем
Води ме кући сада, сеоским путем.
john denver
обрада: Посада


 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>