ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    johnny cash

                        Џони Кеш

    Heart of Gold
   Извођач:  Johnny Cash
 

  
Heart of Gold Златно срце

I want to live,
I want to give
I've been a miner
for a heart of gold.
It's these expressions
I never give
That keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
Keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
 
I've been to Hollywood
I've been to Redwood
I crossed the ocean
for a heart of gold
I've been in my mind,
it's such a fine line
That keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
Keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
 
Keep me searching
for a heart of gold
You keep me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
I've been a miner
for a heart of gold.
Желим да живим,
желим да дам
Био сам рудар
за срце од злата
То је овај израз који
Ја никада не дајем
Који одржава потрагу
за златним срцем
И ја
старим.

Који одржава потрагу
за златним срцем
И ја старим.
 
Био сам у Холивуду.
Био сам у Редвуду,
прешао сам океан
за златно срце

Био сам у својим мислима,
тако је танка линија
Која одржава потрагу
за златним срцем
И ја старим.
Који одржава потрагу
за златним срцем
И ја старим.
 
Одржи моју потрагу
за златним срцем
Ти одржи да трагам
за златним срцем
И ја старим

Био сам рудар
за срце од злата.

обрада: Јордан Бегић


 joe dassin    
                 
                        Joe Dassin
                   

  
L'Été Indien
 
Извођач: 
Joe Dassin


L' Été Indien
Индијанско лето


Tu sais
Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C'était l'automne
Un automne où il faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
Mais c'était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue
Tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin
Et je me souviens
Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité

On ira
Où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore
Lorsque l'amour sera mort
Toute la vie
Sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien

Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne
Mais c'est comme si j'y étais
Je pense à toi
Où es-tu, que fais-tu
Est-ce que j'existe encore pour toi?
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune
Tu vois, comme elle je reviens en arrière
Comme elle je me couche sur le sable et je me souviens
Je me souviens des marées hautes
Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer
Il y a une éternité, un siècle, il y a un an

On ira
Où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore
Lorsque l'amour sera mort
Toute la vie
Sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indienЗнаш,
никад нисам био тако срећан
као тог јутра

Шетали смо по плажи која је
помало налик овој,
Била је јесен, јесен с лепим временом
Годишње доба које постоји
само на Северу Америке
Тамо се зове индијанско лето
Али било је једноставно наше
У твојој дугој хаљини личила си
помало на акварел
Марие Лауренцин
Сећам се, сећам се јако добро што
сам ти рекао тог јутра
Има година, век, вечност
 
Ићи ћемо где год будеш желела,
када ти то будеш желела
И волећемо се још, и када љубав буде мртва
Цели наш живот личиће на то јутро
У бојама михољског лета
 
Данас сам предалеко од тог јесењег јутра
Али као да сам тамо
Мислим на тебе
Где си?
Шта радиш?
Да ли ја још постојим за тебе?
Гледам овај талас који не досеже никад насип
Видиш, као тај талас ја спавам
на песку и сећам се
Сећам се плиме, сунца и среће
која је прелазила преко мора
Има година, век, вечност
 
Ићи ћемо где год будеш желела,
када ти то будеш желела
И волећемо се још, и када љубав буде мртва
Цели наш живот личиће на то јутро
У бојама инди летаобрада: Милорад Павићевић

 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>