ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    Kejt Stivens

                 Кејт Стивенс

 Wild World
 Извођач:  Кејт Стивенс
  
  
 Wild World
Дивљи светNow that I've lost everything to you
You say you wanna start something new
And it's breakin' my heart you're leavin'
Baby, I'm grievin'

But if you wanna leave, take good care
I hope you have a lot of nice things to wear
But then a lot of nice things turn bad out there

Oh, baby, baby, it's a wild world
It's hard to get by just upon a smile
Oh, baby, baby, it's a wild world
I'll always remember you like a child, girl

You know I've seen a lot of what the world can do
And it's breaking my heart in two
Because I never wanna see you a sad girl
Don't be a bad girl


But if you wanna leave, take good care
I hope you make a lot of nice friends out there
But just remember there's a lot of bad and beware, beware

Oh, baby, baby, it's a wild world
It's hard to get by just upon a smile
Oh, baby, baby, it's a wild world
I'll always remember you like a child, girl

Baby, I love you
But if you wanna leave, take good care
I hope you make a lot of nice friends out there
But just remember there's a lot of bad and beware
Oh, baby, baby, it's a wild world
It's hard to get by just upon a smile
Oh, baby, baby, it's a wild world
I'll always remember you like a child, girl.

Oh, baby, baby, it's a wild world
It's hard to get by just upon a smile
Oh, baby, baby, it's a wild world
I'll always remember you like a child, girl

Сада кад сам изгубио све због тебе
кажеш да желиш започети нешто ново
и слама ми срце твој бег
душо, тугујем
 
Али, ако желиш побећи, пази на себе
надам се да имаш много лепих ствари
али тамо, лепе ствари постану ружне
 
Ох, душо, душо, ово је дивљи свет
тешко је постићи нешто само са осмехом
ох, душо, душо, ово је дивљи свет
 
Увек ћу те се сећати као детета, цуро
знаш да сам видио све што може свет
и то ми слама срце на пола
јер те никада не желим видети тужну, цуро
немој бити зла цура

али ако желиш побећи, добро пази на себе
надам се да ћеш пронаћи добре пријатеље тамо
али запамти да има много зла и буди опрезна
буди опрезна
 
Ох, душо, душо, ово је дивљи свет
тешко је постићи нешто само са осмехом
ох, душо, душо, ово је дивљи свет
и увек ћу те се сећати као детета, цуро
 
Душо, волим те, али ако желиш побећи, добро пази на себе
надам се да ћеш пронаћи добре пријатеље тамо
али само запамти да има много зла
буди опрезна
 
Ох, душо, душо, ово је дивљи свет
тешко је постићи нешто само са осмехом
ох, душо, душо, ово је дивљи свет
и увек ћу те се сећати као детета, цуро

обрада:Јордан Бегић  Dzon Lenon
    
                 
                      
      Џон Ленон

  Working Class Hero

 
Извођач: 
Џон Ленон


Working Class Hero


Херој радничке класе
As soon as you're born they make you feel small
By giving you no time instead of it all
'Til the pain is so big you feel nothing at all

A working class hero is something to be
A working class hero is something to be

They hurt you at home and they hit you at school
They hate you if you're clever and they despise a fool
'Til you're so fucking crazy you can't follow their rules

A working class hero is something to be
A working class hero is something to be

When they've tortured and scared you for 20 odd years
Then they expect you to pick a career
When you can't really function, you're so full of fear


A working class hero is something to be
A working class hero is something to be


Keep you doped with religion, and sex, and T.V.
And you think you're so clever and classless and free
But you're still fucking peasants as far as I can see

A working class hero is something to be
A working class hero is something to be

There's room at the top they are telling you still
But first you must learn how to smile as you kill
If you want to be like the folks on the hill

A working class hero is something to be
A working class hero is something to be


If you want to be a hero well just follow me
If you want to be a hero well just follow me
Када се родиш терају те да се осећаш малим
Не дају ти време, иако је твоје
Када је бол такав да не осећаш ништа 


Није мала ствар бити херој радничке класе
Није мала ствар бити херој радничке класе


Повређују те код куће и туку у школи
Мрзе ако си паметан, а овамо презиру будале
Све док ниси јебено луд да не можеш следити правила

Није мала ствар бити херој радничке класе
Није мала ствар бити херој радничке класе


Двадесет година те муче и плаше
а онда очекују да изабереш каријеру
А ти си неупотребљив и пун страхаНије мала ствар бити херој радничке класе
Није мала ствар бити херој радничке класе


Мозак ти је испран религијом, сексом и телевизијом
Мислиш да си паметан, бескласан и слободан
Али си и даље јебени сељак колико ја могу да видим

Није мала ствар бити херој радничке класе
Није мала ствар бити херој радничке класе

И даље ти говоре да има места на врху
Ако научиш да се смешиш док убијаш
попут елите која живи на брдуНије мала ствар бити херој радничке класе
Није мала ствар бити херој радничке класе


Ако желиш да будеш херој, само ме следи

Ако желиш да будеш херој, само ме следи

обрада:Јордан Бегић


 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>