ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    seri seri damo

                   Modern Talking

 Cheri Cheri Lady
 Извођач:  Modern Talking
  
  

  Cheri Cheri Lady

Шери шери дамоOh, I cannot explain
Every time its the same
More I feel that it's real
Take my heart
I've been lonely to long
Oh, I can't be so strong
Take the chance for romance,
Take my heart
 
I need you so...
There's no time
I'll ever go...
 
Cheri, cheri lady
Going through an emotion
Love is where you find it
Listen to your heart
Cheri, cheri lady
Living in devotion
It's always like the first time
Let me take a part
 
Cheri, cheri lady
Like theres no tomorrow
Take my heart, don't lose it
Listen to your heart
Cheri, cheri lady
To know you is to love you
If you call me baby, I'll be always yours
 
I get up, I get down
All my world turns around
Who is right, who is wrong,
I don't know
I've got pain in my heart
Got love in my soul
Easy come, but I think easy go
 
I need you so...
Although at times
I move so slow...
 Ох, не могу да објасним
Сваки пут је исто
Увек  осетим да је стварно
Узми ми срце
Предуго сам сам
Ох, нисам тако јак
Нека почне романса, узми ми срце

Треба ми толико тога
Нема времена
Морам те имати
 
Шери шери дамо
Прати своје емоције
Љубав је тамо где је тражиш
Слушај своје срце
Шери шери Дамо
Буди одана
Увек је као први пут
Дозволи да те имам
 
Шери шери дамо
Као да не постоји сутра
Узми ми срце, немој га губити
Слушај своје срце
Шери шери дамо
Знаш колико те волим
Ако ме зовеш љубљеним, бићу увек твој
 
Устајем, лежем
Мој свет се окреће наопако
Ко је у праву? А ко није?
Не знам ни сам
Срце ће ми пући
Удахни љубав мојој души
Лако дође, још лакше оде

Требаш ми много...
кроз време
крећем се тако споро...обрада:Јордан Бегић

 Idoli
    
                 
                         
Идоли

  Девојко мала

 
Извођач: 
Идоли


              Девојко мала

          Маленькая девочкаДевојко мала
Песмо мога града
Што си ми дала
Срце пуно сна
О што се сетих
Кишу да ти купим
И облак мали
Под којим стојим ја
Немој да будиш
Очи моје снене
Кад киша пада
Ти си облак сна
Девојко мала
Песмо мога града
Твоју би сенку
Вечно да љубим јаМаленькая девочка
Песня моего города
Что ты мне дал?
Сердце полна сна
О том, что я вспомнил
Я собираюсь купить тебя
И облако маленькое
Под тем, что я стою, я не хочу быть
Глаза моей мечты
Когда дождь падает
Ты - облако сна
Маленькая девочка
Песня моего города
Ваша тень будет
Я знаю, что люблю все это время
обрада:Јордан Бегић

 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>