ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    Nikolaj G.

                   Николай Гнатюк

 Птица счастья
 Извођач:  Николай Гнатюк
  
  

  Птица счастья

Птица среће

Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня
Выбери меня, выбери меня
Птица счастья заврташнего дня!
 
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше чем вчера
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера
Завтра будет лучше чем вчера!
 
Где-то гитара звенит
Надёжное сердце любовь сохранит
Сердце любовь сохранит,
А птица удачи опять прилетит...

Будет утро завтрашнего дня
Кто-то станет первым, а не я
Кто-то, а не я, кто то, а не я
Сложит песню завтрашнего дня...
 
Нет на свете танца без огня,
Есть надежда в сердце у меня
Выбери меня, выбери меня
Птица счастья завтрашнего дня!

Где-то гитара звенит
Надёжное сердце любовь сохранит
Сердце любовь сохранит,
А птица удачи опять прилетит...
 

Птица среће сутрашњега дана
Долетела, крилима звони
Изабери мене, изабери мене
Птицо среће сутрашњега дана.
 
Колико је на звезданом небу сребра,
Сутра ће бити боље него јуче
Боље, него јуче, боље, него јуче
Сутра ће бити боље него јуче!
 
Негде, где гитара свира
Поуздано срце, љубав ће сачувати
Срце љубав сачуваће
А птица среће опет долетеће...
 
Биће јутро сутрашњега дана
Неко ће постати први, а не ја
Неко, а не ја, неко, а не ја
Сложиће песму сутрашњега дана...
 
Нема на свету плеса без огња,
Има наде у срцу мојему
Изабери мене, изабери мене
Птицо среће сутрашњега дана!
 
Негде, где гитара свира
Поуздано срце, љубав ће сачувати
Срце љубав сачуваће
А птица среће опет долетеће...

обрада:Јордан Бегић


 Jack T.
    
                 
                   
Jack Teagarden 


  After You've Gone

 
Извођач:
Jack Teagarden 


             After You’ve Gone

        Након што си отишла
After you've gone and left me cryin'
After you've gone there's no denyin'
You'll feel blue, you'll feel sad
You'll miss the dearest pal you've ever had

There'll come a time, now don't forget it
There'll come a time when you'll regret it
Someday, when you grow lonely
Your heart will break like mine and you'll want me only


After you've gone, after you've gone awayНакон што си отишла и оставила ме да плачем
Након одласка нема порицања
Осетићеш плаво, бићеш тужна
Недостајаће ти најдражи пријатељ кога си икада имала

Доћи ће време, не заборави то
Доћи ће време када ће ти бити криво
Једног дана, када постанеш усамљена
Срце ће ти се сломити као моје и желећеш само мене
Након што си отишла, након што си отишла


обрада:
Јордан Бегић 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>