ПРЕВОДИ


Римски театар


 
ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА АРХИВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
po    dragan batinic

    Драган Батинић


     Једно од нас
       ABBA

Прошле су крај мене
Све те велике романсе,
Осећала сам се као да си ми украо све добре шансе.

Имала сам јасну слику
Све је изгледало тако лако.
И зато сам прекинула с тобом.

Једно од нас је морало да оде.

Сада је другачије
Желим да знаш
Једно од нас плаче
Једно од нас лежи
у свом усамљеном кревету
док гледа у плафон
желећи да је негде другде.

Једно од нас је усамљено
Једно од нас само чека позив
Сажаљевајући самог себе
Осећајући се бедно, желећи да никада није ни отишло

У својим очима била сам прикривена атракција
Осећала сам да си ме држао подаље
Од узбуђења и дешавања
Баш као дете, тврдоглавог и лошег расуђивања.
Отпочела сам шоу
Једно од нас морало је да оде.

Сад сам се променила
И желим да знаш.

Једно од нас плаче
Једно од нас лежи
у свом усамљеном кревету
док гледа у плафон
желећи да је негде другде.ABBA


 

        
 MM                                    
 

Игор Ерић

Песни Нашего Века: В. Берковский, С. Никитин Ю. Визбор

Ночная дорога


No more beautiful and wiser means of alarms.
What song night buses.
Long, long thread-worn gray roads
Darn wounded soul.

Do not believe the separation, old man,
their circle, a dream, really.
Other times will come, my friend, -
-You believe in the road.
There is no way the ending, but it is the result of:
The roads are difficult, but worse without roads.

If someone's cigarette brake light in the nights:
Someone too his way.
Stranger, stranger - hello and goodbye
One can only lights blink.

At the two ends of the road leads.
but do not lie to yourself:
We were on the way back is impossible.
Thank God, my friend,
we have enemies,
So there is, perhaps, and friends.

It hangs over the engine early star
Then the rain falls upon the glass.
Their backs are two of your track -
So, you are not completely live.


Ночная дорога           

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п о с а д а архива |              

  
помоћ
cp<== ==>