ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    johnny cash

                        Џони Кеш

   Wayfaring Stranger
   Извођач:  Johnny Cash
 

  
Wayfaring Stranger Лутајући Странац
I'm just a poor wayfaring stranger
A traveler through this world of woe
But there's no sickness, toil nor danger
In that fair land to which I go

I'm going there to see my father
I'm going there no more to roam
I am just going over Jordan
I am just going over home

I know dark clouds will gather round me
I know my way is rough and steep
But beau - teous fields lie just before me
Where God's redeemed their vigils keep

I'm going home to see my mother
She said she'd meet me when I come
I'm only going over Jordan
I'm only going over home
Ја сам само сироти, лутајући странац
Док путујем кроз овај горки свет.
И нема болести, робијања ни опасности
У тој светлој земљи у коју ја идем.
 
Идем тамо да видим мог oца,
Идем тамо да престанем да лутам;
Идем само преко реке Јордан,
Само идем кући.
 
Знам да ће се мрачни облаци око мене окупити,
Знам да је мој пут тежак и стрм;
Али, прелепа поља уздижу се преда мном,
Тамо где божији спас над њима бди.
 
Идем кући да видим моју мајку,
Рекла је да ћемо се срести када стигнем.
Тако да, само идем преко реке Јордан,
Само идем кући.

обрада: Јордан Бегић


 norig    
                 
                         Нориг   
                   

Les petits papiers
Извођач: NorigLes petits papiers
Папирићи
Laissez parler
Les p'tits papiers
À l'occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler
 
Laisser brûler
Les p'tits papiers
Papier de riz
Ou d'Arménie
Qu'un soir ils puissent
Papier maïs
Vous réchauffer
 
Un peu d'amour
Papier velours
Et d'esthétique
Papier musique
C'est du chagrin
Papier dessin
Avant longtemps
 
Laissez glisser
Papier glacé
Les sentiments
Papier collant
Ça impressionne
Papier carbone
Mais c'est du vent
 
Machin Machine
Papier machine
Faut pas s'leurrer
Papier doré
Celui qu'y touche
Papier tue-mouches
Est moitié fou
 
C'est pas brillant
Papier d'argent
C'est pas donné
Papier-monnaie
Ou l'on en meurt
Papier à fleurs
Ou l'on s'en fout

Нека говоре
Папирићи
Ако се укаже прилика
За папир крпу
Могу ли они за вече
Да вас утеше
Попут папира упијача.

Нека горе папирићи
Папирићи ризме
Папирићи из Јерменије
За једно вече
Папирни кукуруз
Нека вас угреје


Мало љубави
Баршунасте естетике
Папирића
Музички папир
Папир туге и
Папир за цртање
У времену чекања

Нека клизе
Залеђени папирићи
Осећања
Папир за лепљење
То задиви
Угљани папир
Кад све оде у ветар.

Како се зовеш
Папиру за куцање
Не треба се надати
Позлаћеном папиру
Ко дотакне папир за муве
Постаје полу-луд


Сребрни папир
Нема сјај
Папирни новац
Није скуп
Или умиреш за цвећем
Од папира
Или те није брига.обрада: Милорад Павићевић

 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>