ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    ana german

                   Ана Герман

  Надежда
 Извођач: Ана Герман  
  
  
 Надежда Нада


Светит незнакомая звезда
Снова мы оторваны от дома
Снова между нами города
Взлетные огни аэродромов
Здесь у нас туманы и дожди
Здесь у нас холодные рассветы
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты
 
Надежда - мой компас земной
А удача - награда за смелость
А песни довольно одной
Чтоб только о доме в ней пелось
 
Ты поверь, что здесь издалека
Многое теряется из виду
Тают грозовые облака
Кажутся нелепыми обиды
Надо только выучиться ждать
Надо быть спокойным и упрямым
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы
 
Надежда - мой компас земной
А удача - награда за смелость
А песни довольно одной
Чтоб только о доме в ней пелось
 
И забыть по-прежнему нельзя
Все, что мы когда-то не допели
Милые усталые глаза
Синие московские метели
Снова между нами города
Жизнь нас разлучает, как и прежде
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде
 
Надежда - мой компас земной
А удача - награда за смелость
А песни довольно одной
Чтоб только о доме в ней пелось
Светли непозната звезда
Поново смо отргнути од дома
Поново су међу нама градови
Светла аеродрома
Сада имамо магле и кише
Сада имамо хладна свитања
Сада на неистраженом путу
Чекају замршени сценарији
 
Нада је мој земаљски компас
А срећа награда за смелост
А песми је довољна једна
Да би се само о дому у њој певало
 
Веруј да овде издалека
Много тога бежи из вида
Нестају олујни облаци
Увреде се чине смешним
Треба само научити чекати
Треба бити миран и упоран
Да понекад од живота добијеш
Скупе телеграме радости
 
Нада је мој земаљски компас
А срећа награда за смелост
А песми је довољна једна
Да би се само о дому у њој певало
 
И не може се заборавити као пре
Све што некада нисмо допевали
Драге, уморне очи
Плаве московске олује
Поново су међу нама градови
Живот нас раздваја, као и пре
На небу је непозната звезда
Светли као да је споменик наде
 
Нада је мој земаљски компас
А срећа награда за смелост
А песми је довољна једна
Да би се само о дому у њој певало

обрада:Јордан Бегић 


 ten_years_after    
                 
  Ten Years After


 
I'd Love to Change the World
 
Извођач:
Ten Years After


I'd Love to Change the World


Волио бих променити свeт
Everywhere is freaks and hairies
Dykes and fairies, tell me where is sanity
Tax the rich, feed the poor
Till there are no rich no more


I'd love to change the world
But I don't know what to do
So I'll leave it up to you

Population keeps on breeding
Nation bleeding, still more feeding economy
Life is funny, skies are sunny
Bees make honey, who needs money, No none for me


I'd love to change the world
But I don't know what to do
So I'll leave it up to you


World pollution, there's no solution
Institution, electrocution
Just black and white, rich or poor
Senators stop the war


I'd love to change the world
But I don't know what to do
So I'll leave it up to you
Свуда су чудаци и чаробњаци
лезбејке и виле, реците ми где је разум
опорезујте богате, нахраните сиромашне,
док више не буде било богатих

Волео бих променити свет
али не знам како то да урадим
и то ћу препустити вама

Популација се наставља узгајати
Нација крвари и даље хранећи економију
Живот је забаван, небо је сунчано
Пчеле праве мед, коме треба новац,
није то за мене

Волео бих променити свет
али не знам како то да урадим
и то ћу препустити вама

Светско загађење, нема решења
Институција, електрокуција
Само црно-бело, богато или сиромашно
Сенатори заустављају рат...

Волео бих променити свет
али не знам како то да урадим
и то ћу препустити вама

обрада:Јордан Бегић


 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>