ПРЕВОДИ


Римски театар

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
po    Клавдия Шульженко

          Клавдия Шульженко

   Всё проходит
   муз.А.Рязанов - стихи Н. Коваль

Всё проходит Све пролази
Мы вдвоём
И слов не надо
Счастье тоже любит помолчать порой
Мы стоим в тени ночного сада
Чуть посеребрённого весеннею луной

Всё проходит:
Пора мечтаний,
Часы свиданий,
Боль разлук.
Всё проходит,
Воспоминаний поблёкший тает круг.
Всё проходит,
Но песня счастья
Звучит у нас в сердцах.
Если в сердце любовь не гаснет,
Песне нет конца.

Дни летят за птичьей стаей,
Вот и эти листья опадут в саду.
Но дыханье осени встречая,
Счастье по-прежнему в глазах твоих найду.

Всё проходит:
Пора мечтаний,
Часы свиданий,
Боль разлук.
Всё проходит,
Воспоминаний поблёкший тает круг.
Всё проходит,
Но песня счастья
Звучит у нас в сердцах.
Если в сердце любовь не гаснет,
Песне нет конца.
Заједно смо
Без речи
Срећа понекад воли ћутање
Стојимо у сенци баштенске ноћи
Са мало сребрнастим месецом

Све пролази:
Време снова,
Часови сусрета,
Бол и растанак.
Све пролази,
Успомена бледих топи се круг.
Све пролази,
Али песма среће
Одјекује у срцима
И ако у срцу љубав не згасне,
Нема краја песми.

Дани лете ко птице у јату
Ево и лишће нестаје у башти
Јесењи дах наилази
Док срећу у очима твојим налазим.

Све пролази:
Време снова,
Часови сусрета,
Бол и растанак.
Све пролази,
Успомена бледих топи се круг.
Све пролази,
Али песма среће
Одјекује у срцима
И ако у срцу љубав не згасне,
Нема краја песми.

Клавдия Шульженко


обрада: Посада the beatles                             

Извођач: The Beatles
Албум: Please Please Me (1963)

Песма: A Taste Of Honey


A Taste Of Honey
Укус Меда
A taste of honey
Tasting much sweeter than wine

I dream of your first kiss
And then I feel upon my lips again

A taste of honey
Tasting much sweeter than wine

I will return, yes I will return
I'll come back for the honey and you

Yours was the kiss that awoke my heart
There lingers still, though we're far apart

That taste of honey
Tasting much sweeter than wine

Oh I will return, yes I will return
I'll come back (He'll come back)
For the honey (For the honey)
And you
Укус меда
Има укус много слађи од вина

Сањам о твом првом пољубцу
И онда опет осетим на својим уснама

Укус меда
Има укус много слађи од вина

Вратићу се, да вратићу се
Вратићу се назад за мед и тебе


Твој је био пољубац онај који је пробудио моје срце

И даље остаје тамо, иако смо раздвојени

Тај укус меда
Има укус много слађи од вина

Вратићу се, да вратићу се
Вратићу се назад (Вратиће се)
За мед (За мед)
И тебе


A Taste of Honey
обрада: Јордан Бегић
 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>