ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    Peter, Paul and Mary

                   Петер, Паул и Мери

 500 miles
 Извођач:  Петер, Паул и Мери
  
  

 500 miles

500 миљаIf you miss the train I'm on,
You will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles

Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four
Lord, I'm five hundred miles from my home
Five hundred miles, five hundred miles
Five hundred miles, five hundred miles
Lord, I'm five hundred miles from my home

Not a shirt on my back, not a penny to my name
Lord, I can't go a-home this a-way
This a-away, this a-way,
This a-way, this a-way
Lord, I can't go a-home this a-way

If you miss the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles


Ако пропустиш воз у комe сам ја
Сазнаћеш да ме више нема
Можеш чути звук звиждука стотине миља далеко
Стотине миља, стотине миља,
Стотине миља, стотине миља,
Можеш чути звук звиждука стотине миља далекоГосподе, ја сам једну, Господе, ја сам две, Господе, ја сам три, Господе, ја сам четири
Господе, ја сам пет стотина миља од свог дома
Пет стотина миља, пет стотина миља
Пет стотина миља, пет стотина миља
Господе, ја сам пет стотина миља од свог домаБез кошуље на леђима, без иједне паре на моје име
Господе, не могу кући на овај начин
На овај начин, на овај начин,
На овај начин, на овај начин
Господе, не могу кући на овај начин


Ако пропустиш воз у коме сам ја, сазнаћеш да ме више нема
Можеш чути звук звиждука стотине миља далеко

обрада:Јордан Бегић
 Lola_Novakovic
    
                 
                     
Лола Новаковић

  Не пали светла у сумрак

 
Извођач: 
Лола НоваковићНе пали светла у сумрак


Don’t turn the lights on at twilight
Не пали светла у сумрак
У топлој тами собе
још цигарете две
два мала светла све су ближе, ближе
 
Та ноћ је створена за њих
тај сан је снен и тако тих
две звезде сад ће поћ на далек стари пут
 
У плавом стаклу вазе
ту негде испод ружа
два мала светла све су ближе, ближе
 
Тај дан је био тако тих
сад сан се спушта међу њих
већ гасиш цигарету, пружаш руке сну
 
Тај дан је био тако тих
сад сан се спушта међу њих
и две ће звезде поћ на далек стари пут
 

Та ноћ је створена за њих
сад сан се спушта тако тих
већ гасиш цигарету
пружаш руке сну
 
Не пали светла у сумракIn the warm darkness of the room,
two cigarettes
Two tiny lights are closer and closer
 

This night is made for them,
this dream is so slow and quiet
Two stars will now depart on a long journey
 

In the blue glass of the vase,
under the roses
Two tiny lights are closer and closer
 
That day was so quiet,
now sleep is descending upon them
You’re putting out your cigarette, embracing sleep
 
That day was so quiet,
now sleep is descending upon them
Two stars will depart on a long journey
 
This night is made for them,
now sleep is coming, so quiet
You’re putting out your cigarette,
embracing sleep
 
Don’t turn the lights on at twilight


обрада:Јордан Бегић

 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>