ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    Mark Berns

                   Марк Бернес

 Любимый город
 Извођач:  Марк Бернес
  
  

  Любимый город

Вољени град
В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
 
Пройдет товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
 
Когда ж домой товарищ мой вернется,
За ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнется,
Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.У далеки крај мој пријатељ лети,
Родни ветрови за њим лете.
Вољени град се топи високо у плавој измаглици,
Познати дом, зелена башта и нежан изглед.
 
Проћи ће друг све битке и ратове,
Не познаје сан, не познаје тишину.
Мој вољени град, може спавати мирно
И сањати, и зазеленити се у сред пролећа.
 
Када се мој пријатељ врати кући,
За њим родни ветрови ће летети.
Вољени град ће се насмешити другу,
Познати дом, зелена башта, весели изглед

обрада:Јордан Бегић


 janisJoplin
    
                 
                   
Janis Joplin


  Mercedes Benz

 
Извођач:
Janis Joplin 


             Mercedes Benz

        Мерцедес Бенз
Oh Lord, won't you buy me a   Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches,
I must make amends
Worked hard all my lifetime,
No help from my friends
So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?

Oh Lord, won't you buy me a color TV?
Dialing For Dollars is trying to find me
I wait for delivery each day until three
So, oh, Lord, won't you buy me a color TV?

Oh, Lord, won't you buy me a night on the town?
I'm counting on you Lord, please don't let me down
Prove that you love me and buy the next round
Oh, Lord, won't you buy me a night on the town?

Everybody!

Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches,
I must make amends
Worked hard all my lifetime,
No help from my friends
So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?О Господе, зар ми нећеш купити Мерцедес Бенз
Сви моји пријатељи возе Поршеа,
Морам да се искупим
Целог сам живота напорно радила
Без помоћи пријатеља
Па Господе, зар ми нећеш купити Мерцедес Бенз?
 
О Господе, зар ми нећеш купити ТВ у боји
"Бирање за доларе" ме тражи,
Чекам доставу сваког дана до 3
Па Господе, зар ми нећеш купити ТВ у боји?
 

О Господе, зар ми нећеш купити ноћ у граду
Рачунам на Тебе, Господе, молим те, немој ме изневерити
Докажи да ме волиш и плати следећу рунду
Ох Господе, зар ми нећеш купити ноћ у граду
 
Сви!

О Господе, зар ми нећеш купити Мерцедес Бенз
Сви моји пријатељи возе Поршеа,
Морам да се искупим
Целог сам живота напорно радила
Без помоћи пријатеља
Па Господе, зар ми нећеш купити Мерцедес Бенз?


обрада:
Јордан Бегић 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>