ПОСАДА SF

p

ПРИЧЕ

ДАРОВИ


ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ПРЕВОДИ

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА


ПУТОПИСИ


po


                                                                     
                                             JBO
                                                                        Јовица Бегић Омољски

Љуљашке туђег егоизма


ljulja


        Породице су постале прошлост. Неефикасно трошење времена.

Пројекти будућности не могу да чекају. Најтежи задатак је био укидање нација из разлога што уједињене нације никада нису ни постојале.

Ратовима то није било могуће. Нације су са ратовима проналазиле нови извор моћи и снаге. Игранка без престанка, рингишпил историје.

Након укидања нација породице су почеле да се распадају да би данас престале да буду форма живота.

Преостала је религија као једина препрека. Тај задатак је имао сложене поднивое. Епилог је да су све верске вође укрцали на један свемирски брод који је полетео и више се није вратио.

Антигравитациони систем из корена је променио саобраћај градова. Људи су протерали птице из ваздуха. За њих више није било места. Нови градови градили су се у орбити планете. Нова елита више није имала дилему око места пребивалишта.

ТоБ је преузео управљање планетом. Симбиоза планетарне елите и врхунских машина обједињених у функцији планетарног одлучивања.

Данас је донета одлука о стрељању речи. Револуција је прва стрељана, затим љубав и жртва док су држава и друштво на погубљење отишли заједно. Слобода је тренутно на слободи мада је извесно да  ће се убрзо придружити револуцији.

Историја је опстала у форми игре.


                                                                                                              наставак следи

   Time Machine

              H. G. Wells

             The Time Machine
TM


             линк за преузимање књиге : The Time Machine                                         
 

| Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р | П Р Е В О Д И | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п р и ч е | п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а | п у т о п и с и |  п о с а д а архива |

 
помоћ
cp
<== ==>