ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posadadarker_then_blue

                   Al Brown - Ain't No Love In The Heart Of The City

 
Ain't No Love In The Heart Of The City

Извођач:  Al Brown
  
  

  Ain't No Love In The Heart Of The City

Нема љубави у срцу града


Ain't no love in the heart of the city
Ain't no love in the heart of this town
Ain't no love ain't it a pity
Ain't no love too much guns around

When guns were down
Oh, we were doing so good
Spreading lots of love
In this neighbourhood

But now that they're here
The peace can't reign
From the ghetto walls to the wealthy plains

That's why I said

Ain't no love in the heart of the city
Ain't no love in the heart of this town
Ain't no love ain't it a pity (it's a pity)
Ain't no love too much guns around

Ain't no love in the heart of the city
Ain't no love in the heart of this town
Ain't no love ain't it a pity (it's a pity)
Ain't no love too much guns around

But now that they're here
The peace can't reign
From the ghetto walls to the wealthy plains

That's why I said

Ain't no love in the heart of the city
Ain't no love in the heart of this town
Ain't no love ain't it a pity (it's a pity)
Ain't no love too much guns around

Let me tell you that:

We need some love in the heart of the city
Ain't no love in the heart of town
Ain't no love ain't it a pity (it's a pity)
Ain't no love too much guns around.

Нема љубави у срцу града
Нема љубави у срцу овог града
Нема љубави, зар није штета
Нема љубави, превише је оружја

Када оружје није било присутно
Било је добро
Ширили смо много љубави
У овом комшилуку

Али сада када су ту,
мир не може владати
Од гето зидова до богатих равница

Зато кажем:

Нема љубави у срцу града
Нема љубави у срцу овог града
Нема љубави, зар није штета
Нема љубави, превише је оружја

Нема љубави у срцу града
Нема љубави у срцу овог града
Нема љубави, зар није штета
Нема љубави, превише је оружја

Али сада када су ту,
мир не може владати
Од гето зидова до богатих равница

Зато кажем:

Нема љубави у срцу града
Нема љубави у срцу овог града
Нема љубави, зар није штета
Нема љубави, превише је оружја


И зато кажем:

Треба нам мало љубави у срцу града
Нема љубави у срцу овог града
Нема љубави, зар није штета
Нема љубави, превише је оружја

обрада:Јордан Бегић


 
hor_crvene_armije    
                 
                   
Хор Црвене Армије


 
Bella Ciao
 
Извођач: 
Хор Црвене Армије 


             Bella Ciao

        Bella Ciao


Una mattina mi son svegliato
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor.
 
O partigiano, portami via,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
o partigiano, portami via
che mi sento di morir.
 
E se io muoio da partigiano
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
 
E seppellire lassù in montagna,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.
 
Tutte le genti che passeranno,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
tutte le genti che passeranno
mi diranno: «Che bel fior!»
 
E questo è il fiore del partigiano
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.


Probudio sam se jednog jutra
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
probudio sam se jednog jutra
i okupator beše tu.
 
U partizane, ja moram otići
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
u partizane, ja moram otići
osećam da ću umreti.
 
A ako umrem kao partizan
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
a ako umrem kao partizan
ti me moraš sahraniti.
 
Sahrani me gore u planinama,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
sahrani me gore u planinama
u hladu jednog lepog cveta.
 
A svi ljudi koji tuda prođu,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
a svi ljudi koji tuda prođu
reći će ''o kakav divan cvet!''
 
I ovo je cvet partizana
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
koji je umro za slobodu
i ovo je cvet partizana
koji je umro za slobodu.
обрада:
Јордан Бегић
 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>